BFNP logo

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósága
8200 Veszprém, Vár u. 31.
Tel./Fax: 88/427-855, 88/427-056
http://www.bfnpi.hu/
e-mail: : bfnpi@elender.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe kb. 85.000 ha, ebből 16.261 ha fokozottan védett. A Balaton nemzeti parkja Balatonakarattyától a Kis-Balatonig fogja egységbe a táj természeti és kulturális értékeit. Összefüggő vizes élőhelyével Európában is jelentős értéket képvisel a Kis-Balatonnak a Zala folyó szabályozása révén keletkezett rét- és lápvilága. Területén közel 250 madárfajt figyeltek meg, melyek egy része az európai és a hazai Vörös Könyvben is szerepel.

Mocsár tündérrózsával
Cserszömörce aranyfürttel

Nagyobbik részén erdővel borított területeket, kisebb részén viszont dolomit sziklagyepeket és lejtősztyeppeket találhatunk a Keszthelyi-hegységben. Jellemzőek az orchideákban és bennszülött maradványfajokban bővelkedő cserszömörcével és molyhos tölggyel borított karsztbokorerdők. A vidék további nevezetességei közé tartozik a Balatonederics határában levő Csodabogyós-barlang (cseppköves) és a Tátika-hegy ősbükköse.

A Tapolcai-medencében két területtípust különböztethetünk meg. Egyik típust a medencéből kiemelkedő vulkáni tanúhegyek alkotják, oldalukon a szőlőültetvényekkel. Az országban egyedül itt él a Szent György-hegy mediterrán páfránya, a cselling amely a sziklákon élő növények közül a legnevezetesebb. A másik területtípus, a medence alján kialakult lápvidék, mára már teljesen átalakult. Egyetlen, megmaradt, fokozottan védett növénye a mocsári kardvirág.

Bazaltorgonák - Szent György-hegy
Majomkosbor

A növényvilág szempontjából több érdekes hely is található a nemzeti park területén. Kiemelten értékes sztyepprét foltok és láprétek jellemzik a Káli-medencét. A lisztes kankalin utolsó élőhelye Magyarországon a Sásdi-rét. A Tihanyi-félsziget volt az ország első tájvédelmi körzete; már 1952-ben védetté nyilvánították. Jellegzetes mediterrán, szubmediterrán növényzet található a Balatonfüred környéki alacsony hegyvidéken. A déli lejtőkön védett növényekben gazdag dolomitsziklagyepek, puszta- és sziklafüves sztyepplejtők, karsztbokorerdők és tölgyesek terülnek el. Jellegzetes növényei az árvalányhaj, a kökörcsin, a nőszirom, és a kosborfélék.

A Balaton északi része történelmi, kultúrtörténeti és építészeti értékekben is igen gazdag. Tihanyban és Badacsonyban természetvédelmi, botanikai és geológiai tanösvény, Kápolnapusztán bivalyrezervátum, a Kányavári-szigeten madármegfigyelő torony, áll az érdeklődők rendelkezésére.

Kárókatonák
Ha ennyi nem volt elég, a minisztériumban biztosan többet tudnak ...

Vissza a kezdőlapra
Megy a csiga hazafelé ...

Vissza a nemzeti parkok listájához
Honnan is jöttem?

A Bükki Nemzeti Parkhoz
Hova is megyek?