Innovatív iskolák: ”a holnap iskolái-ma”

Események

2005 március-május Sulinet Kalandtúra
A 6-ás(z) vadászok csapat diák tagjai: Bartók Tímea, Bende Bettina, Lantos Erika, László Kókai Dóra, Sebők Tamás, Vajda Sára.
A csapat tanár segítője: Szabó László.

A Batsányi csapata a döntőbe jutott 20 csapat közül a kilencedik helyet szerezte meg.

2005 május 29-június 6

A lengyelországi Nysa város középiskolája és a csongrádi gimnázium 9. évfolyamos tanulói (30 diák) közel 10 hónapos előkészítő munkálatok után egy hetes közös programot szerveztek "A régió természetének ifjú felfedezője" címmel.

A projekt célja, hogy a Stolowe Nemzeti Park növény- és állatvilága megfigyelése, vizsgálata által mind a lengyel, mind a magyar diákokban tudatosítsuk a természeti környezet megvédésének fontosságát. A két iskola hasonló profilú, hasonló felszereltségű. Bár eltérő földrajzi környezetben található, geopolitikai adottságait tekintve hasonló helyzetben lévő régió tagja –határmegyében található kisvárosi iskola.

Az általunk vitt és a lengyelekkel közösen gyűjtött anyagot összehasonlítjuk, rendszerezzük,további fotókat, multimédiás prezentációt készítünk.    A közös munka jó alkalom csoportmunkára, egymás gondolkodásmódjának megismerésére, nyelvgyakorlásra, multimédiás eszközök alkalmazására. 
A program munkanyelve angol, de az előkészítés során  hátrom nyelvű szótár is készült.

Projektvezető: Domokos Katalin, munkatársak Gilicze Tamás és Timothy D. Lehman.

Résztvevő diákok száma: 30 fő

2005. május-

A 2005/2006-os tanévben Oracle Academy elindítását tervezzük iskolánkban.
A felkészítő szakaszban Gilicze Tamás  6 hetes on-line kurzuson vesz részt. A tanulást
e-learning  tanannyag  és konzultáció támogatja.. Az közép-európai résztvevők (országonként 3 iskola) heti rendszerességgel telefonos konferencián vesznek részt.
Izgalmas, újszerű módja ez az ismeretszerzésnek, és a kommunikációnak.
2005 április25-29 Angliai tanulmányút:
Ma már 17 ország közel 4300 iskolájában használják a Think.com közösségépítő portált. Látogatásaink során az angol mintával ismerkedhettünk  meg.

A látogatás helyszínei:
Bulford Ce Primary School
és
Coley Primary School, Reading

Résztvevő: Giliczéné László Kókai Mária

2005. április 21. A Sulinet munkatársaival együtt regionális tájékoztatót szerveztünk az Etwinning projekt iránt érdeklődőknek. Közel 40 tanár és intézményvezető részvételével általános tájékoztatásra, tapasztalatcserére, projektötletek és az eddigi tapasztalatok megosztására került sor.
2005. március-május A Fizika Éve alkalmából Szabó László Tanár Úr vezetésével több, igazi csapatmunkát igénylő kezdeményezésbe kapcsolódtak be tanulóink.
 1. Délmagyarországi konstrukciós csapatverseny
  A  csapatoknak három fordulóban vízzel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk: először vízzel hajtott, pillepalackból készült rakétákat lőttek fel, másodjára vízzel működő autót készítettek, a harmadik alkalommal olyan vízi járművet kellet létrehozniuk, amelyik valamilyen anyag elégetéséből származó hő felhasználásával képes mozogni, vagyis a gőzhajóhoz hasonlóan működik.
  A 38 induló közül 3. helyen végzett a csongrádi csapat: Konkoly Balázs, Sarusi Kis János, Nagy Anna, Szabó Lajos.

 2. „Játsszunk fizikát!" verseny
  Diákjaink  (Berkes Lilla, Juhász Andrea, Boháti Dóra, Takács Márta) nagyon szép helyezést értek el.
2005 március- Ökoiskola  projekt

Az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az Ökoiskola Címet. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek, átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. Az Ökoiskola Cím adományozása kapcsolódódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2015  évtizedének programjához.

Iskolánk elnyerte az Ökoiskola Címet, ez  azt jelenti,hogy három évig az előre eltervezett ütemben és céloknak megfelelően tevékenykedünk, majd 2008-ban értékeljük, és további célok elérése érdekében újabb tervet állítunk össze.

Projektvezető: Baricsné Kapus Éva

A környezetvédelmi munkacsoport tagjai:
Atkári Jánosné, Bottyán István, Bujáki Olga, Cseri Gáborné, Domokos Katalin, Fehér József, Földesiné Csányi Anna, Gilicze Tamás, Giliczéné László-Kókai Mária, Havasi Jánosné, Hercz Anett, Kiss Attila, Kovács Péter, Leirerné Katona Ágnes, Lovass Laura, Palásti Erika, Papp Ferencné, Szabó László, Tábori Levente,  Törökné Gulyás Erika, Vígváriné Bíró Edit.

A vállalt tevékenységek szerteágazóak, így  az iskola valamennyi tanulója részese lesz a projektek valamelyikének.

2005. február-

1848-49-es magyar szabadságharchoz kapcsolódó stratégiai játék kipróbálására többen  vállalkoztak iskolánkból.
A tesztelés helyi tapasztalataink összegzése folyamatban van, a jövő évtől szeretnénk kialakítani annak a módszerét, technikai feltételeit, hogy történelem órán tanári irányítással megismerjék a tanulók a játék menetét, majd délutánonként, hétvégeken egyénileg, vagy csapatokban, otthonról vagy iskolából foglalkozzanak ezzel az újszerű ismeretszerzéssel.

Projektfelelős: Hattayer Róbert.
Kipróbáló diákok: Sebők Tamás, Túri Balázs, Kovács Péter

2005. január-

Lego robotok az iskolában projekt

A LEGO® MindStorms készlet felhasználásával 5-9-es korosztályú tanulók terveznek, építenek, programoznak, tesztelnek robotokat.  A téma kapcsolódik a technika, informatika és természettudományos tárgyakhoz egyaránt. Ezt  az eszközt és megismerési módszert ma még kevés magyarországi iskolában használják, de külföldön számos országban igen elterjedt az oktatásban.

Mi más innovatív projektjeinkhez is kapcsoljuk a robotos tevékenységünket, így például az etwinning partnerkeresőjében talált ránk egy norvég iskola.
A Think.com kommunikációs felületét használjuk a diákok  közötti együttműködés megvalósításához.

Tervezzük, hogy ősztől bekapcsolódunk a First Lego League robot építési és programozási versenybe.

Projektfelelős: Gilicze Tamás és Giliczéné László Kókai Mária

2005. január 14-16.

eTwining projekt
Domokos Katalin tanárnő sikeres pályázata révén részt vehet eTwinning
nyitókonferencián,
300 tanár 25 különböző országból, valamint nemzeti és európai oktatási hivatalok képviselői gyűlnek össze január 14 és 16 között Brüsszelben, hogy megvitassák, miként lehet továbbfejleszteni a testvériskolai kapcsolatok kialakítását Európában.
Elindítjuk saját "e-twinninges" tevékenységeinket összefoglaló honlapunkat.

Kapcsolattartó: Domokos Katalin

2005. január-

8 szaktantermben (fizika, kémia, biológia, földrajz, idegenforgalmi, matematika, számítástechnika, rajz) helyeztünk el projektort. Az innovatív tanárok munkáját, a digitális módszerk alkalmazását 8 laptop, szkenner, két videokamera és fényképezőgép segíti.
Az iskolai hálózat korszerűbb működését új szerver, a digitális oktatási módszereket újabb alkalmazását aktív tábla teszi lehetővé.

2004. december Megérkezik iskolánkba az IHM támogatásaként a 10MFt-s eszközcsomag.
2004.november-2005 június 30.

A Sulinova által meghirdetett "Iskolák a parlagfű okozta allergia ellen" című pályázat során Csongrád és Felgyő általános iskoláival, és a helyi önkormányzatokkal együttműködve 
rajzpályázatot,ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőt szervezünk, feltérképezzük lakókörnyezetünk parlagfűvel fertőzött területeit, a projekt végén összefoglaló szakmai értékelés, és a tapasztalatokat, eredményeket összegző weboldal készül.
A program megvósításában részt vállalt:
Baricsné Kapus Éva, Giliczéné László Kókai Mária
, Gilicze Tamás, Palásti Erika, Tábori Levente

  A Think.com online együttműködésen alapuló oktatási közösségnek 2004. szeptembere óta tagja iskolánk. Az internet kreatív használata, az online kommunikáció és együttműködés alapvetően fontos a mai világban. A Think.com kiváló alkalmat nyújt, hogy a diákok elsajátítsák ezeket a készségeket, ezért iskolánkból 6 osztály, közel 200 tanulója kapcsolódott be ebbe a világméretű "kommunikációs csapatba".
Projektvezető: Giliczéné László Kókai Mária
2004- Domokos Katalin tanárnő alkalmazza iskolánkban az  angol nyelvi szoftvert, Qatschool-t.
2004.
április-december
Zorka projekt- két részből áll:
 1. A meteorológiai mérések során telepítettük a meteorológiai állomást, melynek mérési adatait a helyszínen, számítógépen rögzítjük,  és a projekt tartama alatt, mindennap elküldjük a Sulinet szerverére, ahol egy központi honlapon tekinthetők meg a mért értékek.
  2004. október 18-án a 10. f osztály tanulói elkészítették az időjárás-jelentést a reggeli órákban rendelkezésre álló helyi adatok és más elérhető meteorológiai információk alapján. A jelentést hangfájl formájában elküldtük a Sulinet szerverére, ahol az őszi időszak minden napjára vonatkozóan letölthető az aktuális időjárás-jelentés.
  Projektfelelős: Gilicze Tamás
  résztvevő diákok száma: 12 fő
  A meteorológiai állomás működését az iskolában közel 400 tanulónak mutattuk be.

 2. természettudományos kísérletek
  A  kapott mérőműszerekhez természettudományos kísérleteket és méréseket terveztünk.
  projektfelelős: Szabó László és Gilicze Tamás
  résztvevő diákok száma: 15 fő

2004. április 23. A Sulinet Tanár Klub első vidéki találkozója iskolánkban volt.
A rendezvény sikeréhez Blázsik Tünde és Gilicze Tamás járult hozzá bemutató órák megtartásával.
A
bemutató órákon 3 osztály tanulói vettek részt, közel 100-an.
A megjelent érdeklődő pedagóusok száma: 30 fő.
2003.október-
2004. március
Thinkquest nemzetközi weblapkészítő verseny
Iskolánkból 10 csapat indult a versenyen.
50 diák, és 9 pedagógus együttműködését jelentette ez a projekt,
A verseny során értékes módszertani tapasztalatokat gyűjtöttünk, "kézzel fogható" eredmények az elkészített honlapok, és a kiosztott emléklapok.
2003.október 6.

A csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola hivatalosan  tagjává válik a magyarországi Innovatív Iskolahálózatnak és az European Schoolnet-nek.
A budapesti Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban került sor az Európai Innovatív Iskolák projekthez kapcsolódó témaindító konferenciára. Ekkor csatlakoztunk a Thinkquest projekthez, ami honlapkészítő versenyen való részvételt jelentett.
Az iskolát képviselte:
Fábián György, Domokos Katalin, Giliczéné László Kókai Mária

2003. április A pályázat benyújtása

Az iskola kapcsolattartója: Giliczéné László Kókai Mária