Az iskola múltjáról:

Tárgyi feltételeink:

Az iskola három épületben működik:

  • Főépület: 1914-ben Ybl Lajos tervei alapján - szecessziós stílusban - felépült objektumban 1920. november 13-án indult meg a gimnáziumi oktatás. Ez a patinás épület még ma is jól szolgálja munkánkat.

  • "Kéképület": Novák Istvánné tervei szerint 1989-ben új szárnnyal bővült intézményünk. Ebben az épületrészben könyvtár és 6 tanterem kialakítása valósult meg.

  • "B" épület: Rédeiné Bondor Klára tervei nyomán 2001 őszén újabb épülettel gazdagodott iskolánk. A Szt. György utca sarkán felépült objektum jelentősen javította tárgyi feltételeinket: 106 fős kollégium, 5 tanterem, tornaterem, melegítőkonyha, étterem, tankonyha, orvosi rendelő, klubhelyiség szolgálja a nevelő-oktató munkát.

Az intézmény jól felszerelt előadótermekkel informatika termekkel, 2 tornateremmel, multimédiás nyelvi laborral, rajz műhellyel, 20 ezer kötetes könyvtárral rendelkezik.

Képzési profilok:

A) Gimnáziumi osztályok:

ˇ        8 osztályos gimnázium (5-12. oszt.)

ˇ        4 osztályos gimnázium (9-12. oszt.)
reál és humán típusú osztályokkal

Pályára felkészítő szakirányok fakultatívan választhatók: informatika, utazás és turizmus, rendvédelem, médiaismeretek, közgazdaságtan

Oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, latin

B.) Szakközépiskolai osztályok:

ˇ        vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban idegenforgalmi szakirány, /évfolyamonként egy osztály/

ˇ        humán szakterület, oktatási szakmacsoportban pedagógiai szakmák alapozása / évfolyamonként egy osztály /

C.) Szakképző évfolyamok:

Az érettségi után OKJ és közép - és felsőfokú szakképzettség megszerzésére kínálunk lehetőséget

ˇ         pedagógiai asszisztens (1 év)

ˇ        gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (1 éves)

ˇ         idegenforgalmi ügyintéző (1 éves)

ˇ        idegenforgalmi szakmenedzser (2 éves, akkreditált)

ˇ        PR-munkatárs (1 éves)

ˇ        Informatikai hálózatirendszer-telepítő (CISCO képzés) (2 éves)

A Batsányi nevelési-oktatási célja, az iskola szellemisége:

Olyan intelligens, általánosan művelt fiatalok személyre szabott nevelése, oktatása, képzése a célunk és gyakorlatunk, ahol a választott életúthoz a szükséges muníciót növendékeinknek az átlagot meghaladó szinten igyekszünk biztosítani.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a valós életre készítsünk fel, ezért:

ˇ         az idegen nyelvek emelt szintű átadására,

ˇ         a felsőoktatásba való bejutást segítő célirányos felkészítésre,

ˇ         a tanulók számára a lehetőségek, esélyek felkínálására,

ˇ         a többre törekvő, mélyebb ismeretek iránt nyitott tanulók érdeklődésének kielégítésére,

ˇ         a versenyezni, pályázni, "vállalkozni" kész tanulók menedzselésére kiemelt figyelmet fordítunk.

 A tanulói teljesítmények reális, korrekt értékelésével, egyéniségük tiszteletben tartásával, a kiegyensúlyozott, derűs iskolai légkör biztosításával arra törekszünk, hogy minden diák érezze jól magát a Batsányi nagy- és kisközösségeiben.

Intézményünk tagja az Európai Innovatív Iskolahálózatnak”, és elnyerte az „ Ökoiskola címet.

A felvételi lehetőségekről, az iskolánkban működő képzésekről kérjük tekintse meg a Felvételi tájékoztatót.