BATSÁNYI JÁNOS (1763-1845) a magyar felvilágosodás egyik kiemelkedő költője. A magyar jakobinus mozgalom és a francia forradalom lelkes híve. Legismertebb költeményei is ebből a témakörből születnek: A franciaországi változásokra, A látó. Versei különösen az 1790-es években voltak népszerőek.
Kazinczyval együtt szerkesztette Kassán a Magyar Museum c. folyóiratot, amely az első magyar irodalmi-kritikai kiadvány volt.

Iskolánk 1951 óta viseli nevét. (1948-ig Szent Imre Gimnázium voltunk.)

"Most van időd még:
Most igyekezzél
A tudománynak
Gyűjteni kincsét.
S már ma tanuljad
Mostoha sorsnak
Tűrni csapásit.
Régi s igaz szó:
A ki miként vet,
Úgy fog aratni."
                        (Batsányi)