Batsányi János Alapítvány

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2007 évről

 

Eredmények

 

  1. Az alapítvány alapadatai

 

Székhely:                                               6640 Csongrád, Kossuth tér 1.

Képviselő:                                             Tóthné Hajdú Edit

Adószám:                                              19085744-1-06

Bejegyző bírósági határozat száma:      Pk.60.176/1992/15

Közhasznúsági fokozat:                         közhasznú  

 

  1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

A Batsányi János Alapítvány 2007. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Az alapítvány a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló nyitó pénzeszközeit alapító okirata szerinti céljai megvalósításra fordította.

Az alapítvány könyvszerinti vagyona 1.836 eFt, 185 eFt-tal növekedett az előző évhez képest. Nyitó induló tőke 1.651 eFt, tőkeváltozás 178 Ft (tárgyévi eredmény), saját tőke tárgyévi záró összege: 1.829 eFt.

 

  1. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

Pro schola díj:                   100,0 eFt

Pro schola-jutalom:             10,0 eFt

Farkas György díj:              20,0 eFt

Havas Gyula díj:                 10,0 eFt

Tanulmányi kirándulás:    142,2 eFt

Tanulmányi ösztöndíj:      124,0 eFt

Összesen:                          406,2 eFt

 

Az alapító iskola diákjai bejutottak a Norvégiában elsőként megrendezésre kerülő  LEGO világbajnokságra, versenyen történő részvétel költségeinek fedezetére (utazás, szállás, belépőjegyek, étkezés) 520 eFt támogatást nyújtott az alapítvány, a fenti összeg forrása a versenyt támogató vállalkozók adománya.

 

  1. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

      2007 évi APEH szja 1% támogatás:  534 eFt

 

  1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

A Batsányi János Alapítvány 2007. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. Vezető tisztségviselői megbízás alapján, ingyenesen végzik tevékenységüket.

Az alapítványnak 2007. december 31-ig munkavállalója nem volt, bérköltség nem keletkezett.

 

 

  1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az alapítvány 2007. évben vállalkozó tevékenységet nem végzett.

Közhasznúsági tevékenysége körében ösztöndíjjal támogatta a tanulók tanulmányi és egyéb versenyeken történő részvételét. Támogatta a diákok kulturális és szabadidős programjait, a szociálisan rászorulókat anyagilag segítette. Az alapítvány által létrehozott Pro schola díjban és jutalomban részesítette a kiemelkedően tehetséges tanulókat.

Havas Gyula díjban  a matematika, Farkas György díjban a biológia és angol tantárgyakból kimagasló eredményeket elérő tanulók részesültek.

2007. évben  a benyújtott pályázatok alapján mintegy 55 fő diák részesült támogatásban.

 

  1. Az alapítvány számviteli beszámolója

 

A beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C tv., a közhasznúsági szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendeletben foglaltak alapján állítottuk össze.

            (1.számú melléklet)

 

 

 

 

Csongrád, 2008. május 30.

 

 

 

 

 

                                                                        Tóthné Hajdú Edit

                                                                                 elnök